BT yönetim danışmanlığı baz alınarak, BT süreçlerinin COBIT’de yer alan ve uygulama örneklerini içeren kontrol hedefleri incelenmektedir.

COBIT süreçlerinde toplamda 34 süreç ve 210 kontrol noktası bulunmakta fakat kurumun isteğine göre alan daraltılarak en kritik alan ve süreçler belirlenerek çalışmalar yapılabilmektedir.


COBIT kapsamında yapılan çalışmalarımız,

 • BT süreçlerinin işleyişinin anlaşılması için süreç sahipleri ile görüşmeler yapılması
 • Süreçlerin işleyişinin belirlenerek var olan kontrollerin tanımlanması
 • COBIT kontrol hedefleri göz önünde bulundurularak ilgili süreçlerin içerisinde olması beklenen ancak dizayn edilmemiş kontrollerin belirlenmesi
 • Gözlem, örneklem testi ve detay test yöntemleri kullanılarak tanımlanmış olan kontrollerin operasyonel etkinliklerinin ölçülmesi
 • Belirlenen kontrol  ve süreç eksiklikleri ile ilgili COBIT baz alınarak iyileştirme önerilerinde bulunulması


Bu çalışmalar sırasında takip edilen süreç;

 • Açılış toplantısının yapılması
 • Yöneticiler ve süreç sahipleri ile görüşmelerin yapılması
 • Kapsamın belirlenmesi
 • Anket / soru seti çalışması ve gerekli verilerin toplanması
 • Yerinde inceleme ve saha çalışmalarının yapılması 
 • Mevcut durum ile COBIT en iyi uygulama örneklerine göre olunması gereken durum arasındaki fark analizinin çıkarılması
 • Olgunluk seviyelerinin belirlenmesi
 • Raporlama ve mutabakat çalışmalarının yapılması
 • Yol haritası çıkarılması ve yönetime ilgili sunumun yapılması