Belgelendirme için firma olarak hatırı sayılır bir maliyete katlandınız. Hem danışmanlık aldınız hem de danışmanlığı eğitim ile pekiştirdiniz. Bu çabaların sonucu hakettiğiniz belgeyi veya sertifikayı aldınız. Hayırlı olsun. Peki yaptığınız ve katlandığınız bu maliyetleri belli bir oranda geri iade olarak alabildiğinizi biliyor musunuz? Sizi fazla merakta bırakmadan Ülkemizde belgelendirme teşvikleri nedir ve nasıl alınıyor bu yazımızda kısaca anlatalım.

2015/8 sayılı olarak yayınlanan "Döviz Kazandırıcı Hizmetler Yönetmeliği" ile bilişim firmaları, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği (İMMİB) üzerinden yaptığı belgelendirmelerle ilgili olarak her türlü danışmanlık, laboratuvar hizmeti, eğitim ve belgeler (sertifikalar) için P geri iade alabiliyor. 

Destek kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri ile test/analiz giderleri her bir belge için toplam en fazla 5.000 ABD Doları tutarında destek sağlanır.

Bu genelge kapsamında desteklenen hizmet kalemleri detaylı olarak aşağıda sunulmuştur.
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri, 
b) Belgelendirme tetkik giderleri, 
c) Belge kullanım ücretleri, 
ç) Zorunlu kayıt ücretleri, 
d) Danışmanlık giderleri, 
e) Eğitim giderleri, 
f) Gözetim giderleri, 
g) Yenileme giderleri, 
ğ) Test/analiz giderleri.

Verilen Sipertek danışmanlık hizmetine bağlı olarak desteklenen danışmanlık ve belgelendirmeler aşağıda listelenmiştir. Firmamızın verdiği hizmetler bu destek kapsamı içerisindedir.

•    CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
•    ISO/IEC 27000 SERİLERİ 
•    ISO/IEC 20000
•    ISO/IEC 15408 – Common Criteria (Ortak Kriterler)
•    ISO/IEC 15504 - SPICE
•    ISO/IEC 25051

Alacağınız belge için danışmanlık hizmeti almadan önce EK-10A formu uyarınca aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ ÖN ONAY BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru esnasında talep edilen bilgilerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerindeki veri alanlarına eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi gerekir. Ayrıca, aşağıda belirtilen belge(ler) de başvuru esnasında DYS’ye yüklenecektir.  

1.    Danışmanlık şirketine ilişkin detaylı bilgi 
2.    Danışmanlık şirketinin daha önce kapsamda yer alan konularda danışmanlık hizmeti vermiş olduğu en az 3 (üç) müşteriden alınmış referans mektubu
3.    İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Başvuru esnasında talep edilen bilgilerin İMMİB Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerindeki veri alanlarına eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi gerekir. Ayrıca, aşağıda belirtilen belge(ler) de başvuru esnasında DYS’ye yüklenmelidir.  

1.    Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu (EK-10B)
2.    Danışmanlık Faaliyeti Değerlendirme Raporu (EK-10C)
3.    Fatura (Danışmanlık hizmetinin içeriğini gösterir nitelikte olmalıdır.)
4.    Banka onaylı ödeme belgesi
5.    Sözleşme (Danışmanlık hizmetinin konusu, kapsamı, süresi, tutarı v.b. bilgileri içermelidir.)
6.    İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

•    Destek başvuruları, danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gerekir.

•    Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez.

Daha fazla bilgi için firmamız iletişim adresi olan info {at} sipertek.com adresi ile iletişime geçiniz.