ISO 15504 standardında Proje Yönetimi "MAN.3" süreç kimlik numarasıyla bilinir. Bu süreç içerisinde amaç; Ürün veya hizmet üretmek için proje  gereksinimleri ve kısıtları bağlamında  projenin etkinlikleri, görevleri ve  kaynaklarının belirlenmesi, kurulması,  izlenmesi ve koordinasyonudur. Dilerseniz  proje yönetimi esnasında yapılacak aşamaları kısa kısa açıklayalım.

Proje kapsamı: Proje yönetiminde kapsam, sınırları belirlemek adına önemlidir. Kapsam ile birlikte Projenin amacı, Üretilecek ürünün temel amacı, Projenin hedef kitlesi, Projedeki temel varsayım ve kabuller, Dikkate alınması gereken kısıtlar, Ortaya konacak ürünün temel fonksiyonları, Üretilmesi beklenen çıktılar, Potansiyel kullanım alanları vb bilgiler ortaya konur.

Proje fizibilitesi: Proje başlangıcında projeye ilişkin öngörüleri içeren gerçekçi bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. Bu fizibilite çalışmaları Finansal fizibilite, Teknik fizibilite, Takvim fizibilitesi, Yasal fizibilite ve Operasyonel fizibilite olarak farklı şekillerde yapılacaktır.

Proje takvimi: Proje takvimi geçmişten günümüze çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Projenin takibi açısından proje takvimi oluşturmak için araç belirlenmelidir. Proje Takvimi Oluştururken Kişileri Spesifik Atamalar yapmak da Önemlidir.

Proje planıyla ortaya konulan hususlar proje süresince izlenir. İzleme ile İlgili Aktiviteler Proje Planında Belirlenmesi yararlıdır. Proje İlerleme Raporları, Toplantı Tutanakları ile kayıt altına alınır. 

Anahtar Kelimeler: ISO/IEC 15504 SPICE danışmanlık, MAN.3 Proje Yönetimi